Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2012

Län[1]Biogas,
1000 Nm3
Naturgas,
1000 Nm3
Totalt
fordonsgas,
1000 Nm3
Stockholms län
21 356 15 859 37 216
Uppsala län
3 120 1 440 4 560
Södermanlands län
2 072 1 400 3 473
Östergötlands län
11 741 1 480 13 221
Jönköpings län
2 081 1 696 3 777
Kronobergs län
164 0 164
Kalmar län
1 520 0 1 520
Blekinge län
594 0 594
Skåne län
16 924 21 200 38 124
Hallands län
1 507 2 330 3 836
Västra Götalands län
13 466 7 451 20 917
Värmlands län
295 294 588
Örebro län
3 140 1 473 4 613
Västmanlands län
3 155[2] 1 106[2] 4 261[2]
Gävleborgs län
663 51 714
Västernorrlands län
191 190 382
Jämtlands län
423 0 423
Västerbottens län
800 0 800
Norrbottens län
54 495 549
Totalt
83 267[2] 56 465[2] 139 731[2]

1) Det föreligger viss osäkerhet av fördelningen mellan biogas och naturgas på länsnivå.
2) Uppgifterna har reviderats.

Kommentarer

Energigas Sverige, som är branschförening för fordonsgas i Sverige, har mellan åren 1995 och 2008 sammanställt statistik för fordonsgas. Denna statistik finns på Energigas Sveriges webbplatser: www.energigas.se och www.gasbilen.se. Från och med 2009 tas fordonsgasstatistik fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Detta arbete sker i nära samarbete med Energigas Sverige.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se