Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2013

1

Län[2]Biogas,
1000 Nm3
Naturgas,
1000 Nm3
Totalt
fordonsgas,
1000 Nm3
Stockholms län
24 707 15 264 39 971
Uppsala län
2 965 1 681 4 647
Södermanlands län
2 766 601 3 368
Östergötlands län
11 411 1 133 12 544
Jönköpings län
2 613 1 433 4 046
Kronobergs län
203 0 203
Kalmar län
1 621 0 1 621
Blekinge län
658 0 658
Skåne län
17 803 23 069 40 872
Hallands län
1 618 2 300 3 918
Västra Götalands län
14 628 6 100 20 728
Värmlands län
322 300 622
Örebro län
3 305 1 351 4 656
Västmanlands län
2 857 2 465 5 321
Gävleborgs län
643 330 973
Västernorrlands län
208 192 400
Jämtlands län
448 0 448
Västerbottens län
944 0 944
Norrbottens län
125 484 609
Totalt
89 847 56 703 146 550

1) Uppgifterna har reviderats.
2) Det föreligger viss osäkerhet av fördelningen mellan biogas och naturgas på länsnivå.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se