Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2016

Län [1]Biogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län
.. .. 39 590
Uppsala län
3 513 737 4 250
Södermanlands län
.. .. 3 053
Östergötlands län
6 655 531 7 186
Jönköpings län
3 200 1 488 4 688
Kronobergs län
1 188 86 1 274
Kalmar län
1 893 478 2 371
Gotlands län
642 0 642
Blekinge län
815 308 1 123
Skåne län
31 459 12 988 44 447
Hallands län
2 710 1 003 3 713
Västra Götalands län
20 039 5 396 25 435
Värmlands län
.. .. ..
Örebro län
4 152 .. ..
Västmanlands län
.. .. ..
Dalarnas län
104 0 104
Gävleborgs län
708 373 1 081
Västernorrlands län
.. .. ..
Jämtlands län
455 0 455
Västerbottens län
1 166 0 1 166
Norrbottens län
464 174 638
Totalt
118 570 38 677 157 247

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-20

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se