Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2017

LänBiogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län
35 206 2 681 37 887
Uppsala län
4 053 173 4 225
Södermanlands län
3 080 168 3 248
Östergötlands län
6 326 300 6 626
Jönköpings län
3 471 1 041 4 512
Kronobergs län
.. 31 ..
Kalmar län
3 659 100 3 759
Gotlands län
.. 0 ..
Blekinge län
.. 138 ..
Skåne län
32 325 9 616 41 941
Hallands län
3 199 500 3 699
Västra Götalands län
19 609 3 730 23 339
Värmlands län
3 587 19 3 606
Örebro län
4 704 23 4 727
Västmanlands län
7 187 0 7 187
Dalarnas län
186 0 186
Gävleborgs län
987 244 1 231
Västernorrlands län
835 21 856
Jämtlands län
431 0 431
Västerbottens län
1 376 0 1 376
Norrbottens län
147 485 632
Totalt
133 613 19 268 152 881

(..) betyder att uppgiften är sekretessmarkerad

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-02-19

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se