Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2018

LänBiogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt
fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län
35 463 814 36 277
Uppsala län
4 174 315 4 488
Södermanlands län
2 628 171 2 798
Östergötlands län
6 354 225 6 579
Jönköpings län
3 512 837 4 349
Kronobergs län
.. 9 ..
Kalmar län
5 902 40 5 942
Gotlands län
910 0 910
Blekinge län
.. 58 ..
Skåne län
37 464 4 638 42 102
Hallands län
3 211 239 3 450
Västra Götalands län
21 387 2 180 23 567
Värmlands län
3 816 0 3 816
Örebro län
4 590 0 4 590
Västmanlands län
5 061 2 044 7 105
Dalarnas län
197 0 197
Gävleborgs län
1 215 0 1 215
Västernorrlands län
876 0 876
Jämtlands län
430 0 430
Västerbottens län
1 258 0 1 258
Norrbottens län
444 274 718
Totalt
142 038 11 844 153 881

(..) betyder att uppgiften är sekretessmarkerad

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-19

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se