Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2020

LänBiogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län 27 936 519 28 455
Uppsala län 5 097 154 5 251
Södermanlands län 2 574 295 2 869
Östergötlands län 8 686 43 8 728
Jönköpings län 4 286 526 4 812
Kronobergs län .. 12 ..
Kalmar län 6 404 49 6 453
Gotlands län 1 428 1 428
Blekinge län .. 55 ..
Skåne län 36 397 2 241 38 638
Hallands län 2 403 165 2 568
Västra Götalands län 18 062 1 760 19 823
Värmlands län .. 3 ..
Örebro län 6 607 36 6 643
Västmanlands län 7 018 242 7 259
Dalarnas län 425 425
Gävleborgs län 1 893 37 1 930
Västernorrlands län 727 727
Jämtlands län 344 17 361
Västerbottens län 1 419 13 1 432
Norrbottens län 547 112 659
Totalt 139 269 6 280 145 548

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-26

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se