Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Nästa publicering: 2019-11-19

Statistiken visar tillförsel, förädling och leveranser till slutkonsument av olika oljeprodukter, förnyelsebara och fossila bränslen samt naturgas. Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori. Från redovisningen för januari 2011 redovisas fordonsgas på Leveranser av fordonsgas.

Publicering av statistiken avseende 2019M06 är uppskjuten till 2019-08-19.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Från 2018 har blanketten för insamling ändrats och sammanställs här i nya tabeller. Vissa nya uppgifter samlas också in och vissa uppgifter är borttagna.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0107