Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-07-20

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Energimyndigheten har tillsammans med SCB identifierat osäkerheter i dataunderlagen till Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik som påverkar statistikens kvalitet.

Undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik har genomgått omfattande förändringar i syfte att möta ökade statistikbehov både nationellt och internationellt. Den nya insamlingen som startade från och med referensperioden januari 2018 har lett till både förbättringar och försämringar i datakvaliteten och båda delarna påverkar jämförelser över tid.

Energimyndigheten genomför tillsammans med SCB olika aktiviteter för att förbättra kvaliteten. Det handlar om jämförelser med andra datakällor, justeringar av tidigare lämnade uppgifter samt nya metoder för granskning. Revideringar från och med referensperioden januari 2018 till och med december 2019 har gjorts. Från och med referensmånad april 2019 är uppgifterna mer tillförlitliga men statistiken kan komma att revideras ytterligare under 2020. Från och med januari 2020 finns uppdelning mellan Eldningsolja 1 och Diesel i det insamlade materialet.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0107