Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2022, m3

Varuslag 2022
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. ..                
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. ..                
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. ..                
E85 (m3) 968 1 389 1 976 1 831 1 906                
etanol i E85 (m3) 745 1 100 1 575 1 502 1 557                
ED95 (m3) .. .. .. .. ..                
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. ..                
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 185 444 187 369 224 887 215 649 240 888                
varav låginblandad etanol (m3) 16 416 16 747 18 064 20 776 24 959                
varav låginblandad bionafta (m3) 388 705 599 .. 613                
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 9 9 8 10 11                
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. ..                
Ren FAME (m3) 5 036 4 599 6 147 5 038 5 157                
Ren HVO (m3) 19 397 17 573 18 247 16 579 17 597                
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. ..                
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 361 501 397 522 440 268 396 147 435 259                
varav låginblandad FAME (m3) 14 074 17 756 20 227 25 576 30 221                
varav låginblandad HVO (m3) 80 375 94 487 94 581 98 068 113 493                
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 26 28 26 31 33                
Summa biodiesel (m3) 118 882 134 415 139 202 145 261 166 468                
Fordonsgas (m3) 12 340 939 11 867 345 13 473 073 12 708 185 11 010 245                
varav biogas (m3) 11 817 627 11 443 654 12 940 219 12 312 394 10 463 606                

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-20

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se