Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2022, m3

Varuslag 2022
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) . 22 868 23 912 18 762 23 113                
Motorbensin (m3) 192 300 196 122 237 408 226 605 252 218                
E85 (m3) 968 1 389 1 977 1 832 1 906                
ED95 (m3) . . . . .                
Diesel/EO1 (m3) 456 757 492 590 567 136 506 090 568 152                
EO2-6 (m3) 35 763 24 414 19 210 19 058 23 277                
Flygbränsle (m3) 46 508 41 672 59 952 84 530 68 693                

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-20

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se