Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel 2013, halvårsvis

Tabellen visar leveranser av biodrivmedel i m3

 Första halvåretAndra halvåretTotalt
Dieselbränsle innehållande biodiesel [1]
2 152 2 355 4 506
därav biodiesel
241 290 530
Övrig biodiesel
23 30 53
Motorbensin innehållande biokomponenter[2]
1 752 1 833 3 585
därav biokomponenter
88 92 180
Övrig etanol (ren 100 % och etanol i E85 och ED95)[r]
84 92 176

1) Med biodiesel avses FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrogenated vegetable oil)

2) Med biokomponenter avses etanol och ETBE (Etyltert butyl ether)

r) Reviderat värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se