Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel 2014, halvårsvis

Tabellen visar leveranser av biodrivmedel i m3

 Första halvåretAndra halvåretTotalt
Dieselbränsle innehållande
biodiesel [1]
2 288 2 397 4 686
därav biodiesel
337 357 695
Övrig biodiesel
78 100 178
Motorbensin innehållande
biokomponenter[2]
1 681 1 775 3 456
därav biokomponenter
84 87 171
Övrig etanol (ren 100 % och
etanol i E85 och ED95)[r]
78 77 156

1) Med biodiesel avses FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrogenated vegetable oil)

2) Med biokomponenter avses etanol och ETBE (Etyltert butyl ether)

r) Reviderat värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-18

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se