Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2022

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2022, preliminära uppgifter

Tillförsel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 16 989 15 368 16 125 14 354 12 994 11 990 87 820
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 207 145 195 169 164 157 1 037
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 555 1 347 1 474 1 225 979 757 7 337
Vindkraft 4 225 3 636 3 319 2 699 2 768 1 856 18 503
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 025 5 848 5 833 5 564 5 068 5 280 33 618
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 30 56 196 222 261 273 1 038
Kärnkraft (kondens), netto 4 947 4 336 5 108 4 475 3 754 3 667 26 287

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se