Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jun 21 jun 22 Föränd-
ring %
jul 2020–
jun 2021
jul 2021–
jun 2022
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 10 032 11 990 19,5 159 419 168 633 5,8
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 199 157 ‑21,1 2 266 2 211 ‑2,4
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 660 757 14,7 11 828 13 550 14,6
Vindkraft 1 257 1 856 47,7 25 224 33 374 32,3
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 711 5 280 12,1 71 409 66 969 ‑6,2
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 180 273 51,7 957 1 588 65,9
Kärnkraft (kondens), netto 3 025 3 667 21,2 47 735 50 941 6,7

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se