Till innehåll på sidan

Import och export av el 2022

Översikt över import och export av el i GWh 2022, preliminära uppgifter

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total nettoöverföring (import - export) ‑2 715 ‑2 504 ‑2 983 ‑2 440 ‑2 808 ‑2 680 ‑16 130
Norge 219 ‑34 32 ‑284 61 600 594
Danmark ‑440 ‑395 ‑983 ‑546 ‑836 ‑847 ‑4 047
Finland ‑1 412 ‑1 246 ‑922 ‑788 ‑1 091 ‑1 500 ‑6 959
Litauen ‑458 ‑383 ‑357 ‑287 ‑345 ‑412 ‑2 242
Tyskland ‑290 ‑232 ‑379 ‑224 ‑258 ‑202 ‑1 585
Polen ‑334 ‑214 ‑374 ‑311 ‑339 ‑319 ‑1 891
Total bruttoöverföring till Sverige 635 363 323 355 422 683 2 781
Norge 498 227 286 206 336 667 2 220
Danmark 116 114 25 113 56 11 435
Finland 9 5 1 15
Litauen 3 3 5 6 3 20
Tyskland 7 14 4 13 10 2 50
Polen 11 5 3 8 12 2 41
Total bruttoöverföring från Sverige 3 350 2 867 3 306 2 795 3 230 3 363 18 911
Norge 279 261 254 490 275 67 1 626
Danmark 556 509 1 008 659 892 858 4 482
Finland 1 412 1 246 922 797 1 096 1 501 6 974
Litauen 461 386 362 293 348 412 2 262
Tyskland 297 246 383 237 268 204 1 635
Polen 345 219 377 319 351 321 1 932

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se