Till innehåll på sidan

Import och export av el månadsvis

Månatlig import och export av el i GWh 2022, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jun 21 jun 22 Föränd-
ring %
jul 2020–
jun 2021
jul 2021–
jun 2022
Föränd-
ring %
Total nettoöverföring (import - export) ‑1 697 ‑2 680 ‑57,9 ‑22 445 ‑30 096 ‑34,1
Norge 382 600 57,1 7 085 2 021 ‑71,5
Danmark ‑422 ‑847 ‑100,7 ‑4 236 ‑7 190 ‑69,7
Finland ‑1 252 ‑1 500 ‑19,8 ‑16 626 ‑14 596 12,2
Litauen ‑150 ‑412 ‑174,7 ‑3 271 ‑4 157 ‑27,1
Tyskland ‑57 ‑202 ‑254,4 ‑1 777 ‑2 737 ‑54,0
Polen ‑198 ‑319 ‑61,1 ‑3 620 ‑3 437 5,1
Total bruttoöverföring till Sverige 527 683 29,6 12 282 6 231 ‑49,3
Norge 427 667 56,2 9 674 4 761 ‑50,8
Danmark 45 11 ‑75,6 1 804 1 055 ‑41,5
Finland 1   10 18 80,0
Litauen 33 ‑100,0 255 97 ‑62,0
Tyskland 13 2 ‑84,6 474 107 ‑77,4
Polen 9 2 ‑77,8 65 193 196,9
Total bruttoöverföring från Sverige 2 224 3 363 51,2 34 727 36 327 4,6
Norge 45 67 48,9 2 589 2 740 5,8
Danmark 467 858 83,7 6 040 8 245 36,5
Finland 1 252 1 501 19,9 16 636 14 614 ‑12,2
Litauen 183 412 125,1 3 526 4 254 20,6
Tyskland 70 204 191,4 2 251 2 844 26,3
Polen 207 321 55,1 3 685 3 630 ‑1,5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se