Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper

Nästa publicering: 2019-09-17

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av emittenter med svenska organisationsnummer. Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Statistiknyheter

Emitterade värdepapper, juli 2019

2019-08-16

Den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick totalt till 7 770 miljarder kronor i slutet av juli. Det är en ökning med 94 miljarder sedan slutet av föregående månad. Ökningen orsakas uteslutande av värdepapper denominerade i utländska valutor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

E-post
SVDB@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Anna Kalo

Telefon
010–479 67 62
E-post
anna.kalo@scb.se

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm9998