Till innehåll på sidan

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Nästa publicering: 2022-01-28

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Dominika Gustafsson

Telefon
010-479 41 35
E-post
dominika.gustafsson@scb.se

Maksat Allaberdyev

Telefon
010-479 41 22
E-post
maksat.allaberdyev@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0401