Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2017:

Fondförmögenheten ökar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-05-16 9.30

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av mars 2017 till 3 522 miljarder kronor. Det är en ökning med 177 miljarder kronor sedan föregående kvartal och 558 miljarder kronor sedan första kvartalet föregående år. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 31 miljarder kronor.

Nettosparandet under kvartalet uppmättes till 34 miljarder kronor och det var framförallt aktiefonderna som bidrog till det med 26 miljarder kronor. Resterande 143 miljarder av den totala ökningen beror på den positiva marknadsutvecklingen under kvartalet. Nettoinflödet under första kvartalet kommer framförallt ifrån svenska finansiella företag som hade ett nettosparande på 27 miljarder kronor, följt av de utländska innehavarna som bidrog med 3 miljarder kronor.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2017

Hushållens fondsparande

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 31 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 667 miljarder kronor vid utgången av mars. Nettosparandet uppgick till 3 miljarder kronor och den positiva marknadsutvecklingen bidrog till resterande 28 miljarder av hushållens ökade fondförmögenhet. Hushållens nettosparande var positivt bland fondkategorierna fond-i-fonder, på 4 miljarder kronor, och aktiefonder, på 2 miljarder kronor. Räntefonder, blandfonder och övriga fonder hade ett negativt nettosparande under årets första kvartal.

Fondkategorierna

Fondkategorin vars fondförmögenhet ökade mest under kvartalet, med 135 miljarder kronor, var aktiefonderna. Den uppgick till 1 877 miljarder kronor vid utgången av mars. Fondförmögenheten för blandfonder och övriga fonder ökade med 16 miljarder kronor vardera, medan förmögenheten för fond-i-fonder ökade med 12 miljarder kronor. Räntefondernas fondförmögenhet minskade med 1 miljard till 379 miljarder kronor.

Fondförmögenhet, 1:a kvartalet 2017
 Alla sektorerHushåll
 MnkrAndel i
procent
MnkrAndel i
procent
Fondförmögenhet
3 522 303 100 667 058 100
Aktiefonder
1 876 845 53 349 089 52
Blandfonder
461 435 13 112 377 17
Fond-i-fond
409 030 12 93 776 14
Räntefonder
379 180 11 64 998 10
Övriga fonder
395 813 11 46 818 7

Kronan stärktes

För en euro var genomsnittskursen 9,51 kronor under det första kvartalet av 2017, jämfört med 9,76 kronor under det fjärde kvartalet förra året.

Kronan stärktes även gentemot den amerikanska dollarn. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det första kvartalet i år 8,92 kr, jämfört med 9,04 kr under det föregående kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en starkare krona minskar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i euro har minskat. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn har bidragit till det samma.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se/fm0403

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2017-08-22 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Katya Vasileva

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva@scb.se