Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 4:e kvartalet, 2021

Fondförmögenheten ökar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-02-24 8.00

Den totala fondförmögenheten värderades till 6 739 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet 2021. Det är en ökning med 617 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Under årets sista kvartal var utvecklingen av svenska fonders förvaltade kapital stark relativt tidigare perioder. Fondförmögenheten steg med strax över 10 procent vilket var den näst största under de senaste 5 åren, endast cirka 2 procentenheter mindre än rekordet, 2020 kvartal 2 (då 12 %).

Fjärde kvartalet i korthet:

  • Aktiefonder stod för den största nominella ökningen med 422 miljarder jämfört med föregående period.
  • Den näst största ökningen räknat i kronor var i blandfonder som ökade med 99 miljarder.
  • Hushållens nettoförsäljningar av aktiefonder fortsätter även det här kvartalet och uppgick till cirka 2 miljarder.
  • Utöver aktiefonder noterades positiva nettoinvesteringar för hushållen i övriga fondkategorier, hushållens totala nettoinvesteringar i fonder uppgick till 9 miljarder.
  • Den populäraste fondkategorin bland hushållen var Fond-i-fonder med nettoköp på 8 miljarder.
  • Hushållens totala innehav i svenska fonder uppgick till 1 237 miljarder, vilket är en ökning med 125 miljarder från föregående kvartal och 281 miljarder från utgången av föregående år.

Kronans växelkurs

Kvartalets genomsnittskurs för en Euro var 10,13 kronor jämfört med 10,20 kronor under föregående kvartal. Däremot försvagades kronan mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs på 8,85 kronor jämfört med 8,65 kronor föregående kvartal. Effekten av dessa kurser är att fondernas placeringar i Euro minskar i värde räknat i svenska kronor och placeringar i amerikanska dollar ökar i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Under fjärde kvartalet har det tillkommit 18 nya fonder och 5 tidigare aktiva fonder har avslutats. Totalt noterades 799 aktiva svenska fonder vilket är 13 fler än föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr (korrigerades 2022-03-01)

Diagram: Fondförmögenhet, mdkr (korrigerades 2022-03-01)

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr (korrigerades 2022-03-01)

diagram

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

Till sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-24 kl. 08.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB

Förfrågningar

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se

Gustav Jonason

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se