Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2021

Fondförmögenheten passerar 6 000 miljarder kronor

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-08-24 9.30

Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 032 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet 2021. Det är en ökning med 324 miljarder jämfört med föregående kvartal.

– För första gången passerar fondförmögenheten 6 000 miljarder kronor. Trenden med historiskt stora nettoinvesteringar håller i sig sedan andra kvartalet 2020 i spåren av pandemin, säger Marcus Lodén, statistiker på SCB.

Utveckling för andra kvartalet i korthet:

  • De totala nettoinvesteringarna uppgick till 66 miljarder kronor.
  • Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 11 miljarder.
  • Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var Svenska finansiella företag, med 224 miljarder, varav premiepension utgör 93 miljarder.
  • Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder ökade med 16 miljarder till 234 miljarder.
  • Aktiefonder var den fondkategori som ökade mest under andra kvartalet med 238 miljarder, till följd av stark börsutveckling och nettoinvesteringar på 30 miljarder.
  • Den kategori med svagast utveckling var Räntefonder som ökade med 4 miljarder.
  • Fond-i-fonder hade den näst största ökningen med 41 miljarder följt av Blandfonder med en ökning på 24 miljarder.
  • Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 1 098 miljarder kronor under andra kvartalet. Det är 58 miljarder mer i jämförelse med föregående kvartal och 267 miljarder mer än andra kvartalet 2020.
  • För hushållssektorn var den största ökningen i Aktiefonder, 37 miljarder, medan värdet för hushållssektorns räntefonder minskade med 1 miljard.
  • Sett till total fondförmögenhet för hushållssektorn är kategorin Aktiefonder fortfarande klart störst med 608 miljarder, följt av Fond-i-fonder med 204 miljarder.

Kronans växelkurs försvagades

Genomsnittskursen för en Euro under andra kvartalet 2021 var 10,14 kronor jämfört med 10,12 kronor under föregående kvartal. Kronan försvagades även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs på 8,41 kronor jämfört med 8,40 kronor under föregående kvartal. Det innebär att fondernas placeringar i utländsk valuta ökar i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Under andra kvartalet 2021 var 779 fonder aktiva. Det är två färre än under föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr
Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr
Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

Till sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-24 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se