Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik

Nästa publicering: 2022-05-27

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

2022-04-01: MFI:s utlåning till hushåll har korrigerats så att en tidigare dubbelräknad post har rättats. Det ändrar den årliga tillväxttakten för utlåningen till hushåll från 6,9 till 6,7 procent. 

Nyckeltal för Sverige

Tillväxttakten för utlåning till hushåll

6,8 %

Referenstid: mars 2022

Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag

11,1 %

Referenstid: mars 2022

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

1,58 %

Referenstid: mars 2022

Statistiknyheter

Finansmarknadsstatistik, mars 2022

2022-04-29

I mars 2022 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,9 procent. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 11,1 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har ökat.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Dominika Gustafsson

Telefon
010-479 41 35
E-post
dominika.gustafsson@scb.se

Maksat Allaberdyev

Telefon
010-479 41 22
E-post
maksat.allaberdyev@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm5001