There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Finansmarknadsstatistik Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik

Nästa publicering: 2022-10-27

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

2022-04-01: MFI:s utlåning till hushåll har korrigerats så att en tidigare dubbelräknad post har rättats. Det ändrar den årliga tillväxttakten för utlåningen till hushåll från 6,9 till 6,7 procent. 

Nyckeltal för Sverige

Tillväxttakten för utlåning till hushåll

5,6 %

Referenstid: augusti 2022

Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag

15,4 %

Referenstid: augusti 2022

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

2,69 %

Referenstid: augusti 2022

Statistiknyheter

Finansmarknadsstatistik, augusti 2022

2022-09-27

I augusti 2022 var den årliga tillväxttakten avseende hushållens bostadslån från MFI 5,9 procent. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 15,4 procent. Bolåneräntorna för nya avtal med bindningstider över 1 år har sjunkit.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm5001