Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, maj 2017:

Lägre tillväxttakt för hushållslån i maj

Statistiknyhet från SCB 2017-06-29 9.30

I maj hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,9 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört med april. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 625 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 22 miljarder jämfört med föregående månad och 229 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 2 977 miljarder i maj. Det är en ökning med 18 miljarder jämfört med föregående månad och 195 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade därmed en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i maj, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med april.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,3 procent i maj, vilket är en ökning jämfört med april då den var 6,8 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,1 procent i maj, vilket betyder att den är oförändrad jämfört med föregående månad. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 194 respektive 454 miljarder i maj.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, maj 2017

Minskad tillväxttakt för företagslån

I maj var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,7 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 149 miljarder kronor.
Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i maj till 693 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 378 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 437 miljarder.

Bolåneräntan minskade

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57 procent i maj, vilket innebär att den minskade jämfört med april då den var 1,60 procent. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,02 procentenheter jämfört med i april och uppgick till 1,56 procent.

I maj var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var också oförändrad och uppgick till 0,09 procent i maj.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,32 procent i april till 1,06 procent i maj. Även den rörliga räntan minskade med 0,29 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,00 procent i maj.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i maj till 0,01 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag ökade från -0,09 procent i april till 0,05 procent i maj.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne- avtal Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Maj-16
1,88% 1,60% 7,8% 1,38% 5,5%
Apr-17
1,87% 1,60% 7,1% 1,32% 5,2%
Maj-17
1,90% 1,57% 6,9% 1,06% 4,7%

Minskad tillväxttakt för M3

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 9,0 procent i april till 8,8 procent i maj. Totalt uppgick M3 i maj till 3 138 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 10,3 procent i maj, vilket är en ökning jämfört med april då den var 9,8 procent. M1 uppgick i maj till 2 593 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, maj 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2017-07-27 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se

Jens Viklund

Telefon
010-479 48 82
E-post
jens.viklund@scb.se