Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, november 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i november

Statistiknyhet från SCB 2019-01-03 9.30

I november 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,7 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med oktober.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 997 miljarder kronor i november. Det är en ökning med 19 miljarder jämfört med föregående månad och 207 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i november till 3 276 miljarder. Det är en ökning med 18 miljarder jämfört med föregående månad och 176 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,8 procent i november, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med oktober.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,4 procent i november, vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med oktober då den var 8,1 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0 procent i november, vilket innebär att den minskade med 0,1 procentenhet jämfört med oktober. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 223 respektive 497 miljarder i november.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, november 2018

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I november var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,5 procent, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med oktober då den var 7,7 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 310 miljarder kronor i november.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i november till 760 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 401 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 482 miljarder.

Lägre bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,46 procent i november, vilket är en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med oktober. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,02 procentenheter jämfört med oktober och uppgick till 1,41 procent i november.

I november var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, oförändrad jämfört med oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,13 procent i november, även denna oförändrad jämfört med oktober.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,22 procent i oktober till 1,14 procent i november. Den rörliga räntan minskade med 0,12 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,06 procent i november.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i november till 0,00 procent, oförändrad jämfört med oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,17 procent i november, en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med oktober.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låne- avtal Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
November -17
1,89% 1,57% 7,1% 1,35% 4,8%
Oktober-18
1,85% 1,47% 5,8% 1,22% 7,7%
November-18
1,79% 1,46% 5,7% 1,14% 6,5%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,7 procent i november, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med oktober. M1 uppgick i november till 2 904 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 4,8 procent i november, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med oktober. Totalt uppgick M3 till 3 436 miljarder i november.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, november 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-01-28 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se