Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Nästa publicering: 2022-02-17

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiknyheter

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2021

2021-11-18

Hushållens finansiella sparande uppgick under det tredje kvartalet 2021 till 125 miljarder kronor, vilket var 89 miljarder kronor högre än motsvarande kvartal i fjol. Det var främst försäkringssparandet och den positiva skatteperiodiseringseffekten som bidrog till det höga sparandet, även bankinlåning och fonder bidrog. Samtidigt fortsatte hushållens årliga tillväxttakt i lån att öka.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0105