Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Nästa publicering: 2019-05-29

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn (Trygg Hansa är i mer kontemporära perioder därav ej inkluderat) förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Kapitalplaceringar 4:e kvartalet 2018

2019-03-01

Försäkringsföretagen nettosålde placeringstillgångar för 56 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018. Vid periodens slut uppgick det totala innehavet av placeringstillgångar till 4 578 miljarder, att jämföra med 4 915 miljarder vid föregående kvartals slut. Perioden innefattade således en, sett ur ett relativt historiskt perspektiv, mycket svag marknadsutveckling för dessa placeringstillgångar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2017 SM 2017-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2017 SM 2017-06-01
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 SM 2017-03-03
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2016 SM 2016-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2016 SM 2016-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2016 SM 2016-06-01
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2015 SM 2016-03-03
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2015 SM 2015-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2015 SM 2015-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2015 SM 2015-05-25
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2014 SM 2015-03-04
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 SM 2014-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2014 SM 2014-09-08
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2014 SM 2014-05-23
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2013 SM 2014-03-04
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2013 SM 2013-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2013 SM 2013-09-06
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2013 SM 2013-05-24
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2012 SM 2013-03-04
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2012 SM 2012-11-30
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 SM 2012-09-06
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2012 SM 2012-05-25
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2011 SM 2012-03-02
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2011 SM 2011-11-29
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2011 SM 2011-09-08
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2011 SM 2011-05-27
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2010 SM 2011-03-01
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2010 SM 2010-11-30
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2010 SM 2010-09-09
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2010 SM 2010-05-27
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2009 SM 2010-03-02
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2009 SM 2009-11-30
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2009 SM 2009-09-11
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2009 SM 2009-05-29
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2008 SM 2009-02-24
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2008 SM 2008-11-24
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2008 SM 2008-08-22
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2008, korrigerad version 2008-06-23 SM 2008-05-22
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2007 SM 2008-02-25
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2007 SM 2007-11-26
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2007 SM 2007-08-24
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2007 SM 2007-05-24
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2006 SM 2007-02-22
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2006 SM 2006-11-23
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 SM 2006-05-23
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2005 SM 2006-02-24
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2005 SM 2005-11-24
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 SM 2005-05-24
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2004 SM 2005-02-23
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 SM 2004-11-26
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2004 SM 2004-08-27
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2004 SM 2004-05-26
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2003 SM 2004-02-25
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2003 SM 2003-11-28
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2003 SM 2003-08-26
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2003 SM 2003-05-20
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 SM 2003-02-24
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2002 SM 2002-11-27
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2002 SM 2002-08-21
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2002 SM 2002-05-23
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2001 SM 2002-02-26

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0501