Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 3:e kvartalet 2021

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-11-29 9.30

Under tredje kvartalet 2021 steg marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 415 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 327 miljarder vid föregående kvartals slut, och 5 489 miljarder vid tredje kvartalet 2020.

Kvartalet i korthet

  • Kvartalet har den minsta relativa ökningen (+1,4%) i försäkringsföretagens totala placeringstillgångar sedan kvartal 1 2020 (-7%).
  • Innehav i aktier och andelar var det tillgångsslag som ökade mest i värde under kvartalet. Värdet steg med 65 miljarder.

Livförsäkringsbolagen

  • Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 5 752 miljarder vid tredje kvartalets slut, vilket är en ökning med 98 miljarder från föregående kvartal.
  • Nettotransaktioner i kapitalplaceringar uppgick till 24 miljarder under kvartalet.

Skadeförsäkringsbolagen

  • Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 662 miljarder vid tredje kvartalets slut, vilket är en minskning med 10 miljarder från föregående kvartal.
  • Under perioden uppgick bolagens nettoinvesteringar till -14 miljarder.
Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 3:e kvartalet 2021

Nästa publiceringstillfälle

2022-03-01 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Förfrågningar

ES/FS SCB, Sektionen för finansmarknadsstatistik

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se