Till innehåll på sidan

Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 1 2022

Samtliga bolag

diagram

Livbolagens fördelning av kapitalplaceringar

diagram

Skadebolagens fördelning av kapitalplaceringar

diagram

I aktier och andelar ingår även andelar i obligations- och räntefonder.

Mer om statistiken

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2022-05-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se