Till innehåll på sidan

Statistik om dödsorsaker

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hs0301