Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)

Publikationen innehåller främst uppgifter hämtade ur existerande publikationer. Socialstyrelsen gav ut årsboken under perioden 1995–2002. Sedan 2004 publiceras istället fyra separata publikationer. De innehåller i varierande utsträckning de tabeller som tidigare ingått i årsboken.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Socialstyrelsen (SoS) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/hs0201