Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Nästa publicering: 2021-09-30

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Statistiknyheter

Livsmedel fördelat på varugrupper 2019

2020-09-30

Försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2019 till 305 miljarder kronor och ökade därmed med 9 miljarder kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en uppgång på 3,0 procent. Uppgången beror på att priserna ökade med 2,8 procent samtidigt som volymen ökade med 0,2 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2019 SM 2020-09-30
Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper SM 2019-10-03
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2017 SM 2018-10-03
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2016 SM 2017-10-02
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015 SM 2016-12-20
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2014 SM 2015-10-02
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 SM 2014-10-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0103