Till innehåll på sidan

Livsmedel fördelat på varugrupper 2016:

Ökad försäljning av livsmedel under 2016

Statistiknyhet från SCB 2017-10-03 9.30

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2016 till 271 miljarder kronor och ökade därmed med 11 miljarder kronor jämfört med 2015. Detta motsvarar en uppgång på 4,4 procent. Korrigerat för prisförändringar är uppgången 3,1 procent.

Den största försäljningsökningen inom livsmedel och alkoholfria drycker stod kategorin fisk för. Gruppen ökade med 6,6 procent och totalt uppgick försäljningsvärdet till 12,3 miljarder kronor 2016. Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr ökade med 6,5 procent och totalt spenderades drygt 29 miljarder kronor på sötsaker under 2016. Korrigerat för prisförändringar var utvecklingen 5,3 procent jämfört med 2015.

Försäljningen av godis per capita uppgick till 2 109 kronor 2016. Det motsvarar en veckoförsäljning på 41 kr per capita, en ökning med tre kronor per vecka jämfört med 2015.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statististisk meddelande.

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2016 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Lisa Allemo

Telefon
010-479 62 11
E-post
lisa.allemo@scb.se