Till innehåll på sidan

Livsmedel fördelat på varugrupper 2019

Ökad försäljning av livsmedel under 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-09-30 9.30

Försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2019 till 305 miljarder kronor och ökade därmed med 9 miljarder kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en uppgång på 3,0 procent. Uppgången beror på att priserna ökade med 2,8 procent samtidigt som volymen ökade med 0,2 procent.

Under 2019 ökade försäljningen för de flesta varugrupperna inom livsmedel och drycker förutom mjölk, ost och ägg och varugruppen frukt. Störst ökning stod gruppen kaffe, te och choklad för. Gruppen ökade med 13,6 procent mellan 2018 och 2019 och totalt såldes det för 8,5 miljarder kronor. Volymen ökade med 13,6 procent och det betyder att priserna var oförändrade.

Gruppen sötsaker ökade sin försäljning mer än grupperna frukt och grönsaker under 2019, jämfört med 2018. Sötsaker ökade med 4,6 procent, grönsaker ökade med 2,1 procent medan frukt minskade med 0,5 procent.

Försäljningen av alkoholfria drycker ökade med 6,6 procent jämfört med 2018 och det beror till största delen på ökad konsumtion. Priserna för alkoholfria drycker steg med 2,2 procent.

Försäljningen av godis per capita uppgick till 2 387 kronor 2019. Det motsvarar en veckoförsäljning på 46 kr per capita och är en ökning med två kronor per vecka jämfört med 2018. Det är betydligt högre än försäljningen av frukt per capita som ligger på 30 kronor per vecka vilket är oförändrat jämfört med 2018.
Jämfört med 2010 har försäljningen av godis ökat med 16 kr per vecka och frukt med 11 kr.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statististisk meddelande.

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2019 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se