Till innehåll på sidan

Livsmedel fördelat på varugrupper 2017

Ökad försäljning av livsmedel under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-10-03 9.30

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2017 till 281 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 miljarder kronor jämfört med 2016. Det motsvarar en uppgång på 3,7 procent. Korrigerat för prisförändringar är uppgången 1,5 procent.

Den största försäljningsökningen inom livsmedel och alkoholfria drycker stod kategorin oljor och fetter för samt gruppen frukt. Oljor och fetter ökade med 8,6 procent och totalt uppgick försäljningsvärdet till 6,3 miljarder kronor 2017. Frukt ökade med 5,1 procent och totalt spenderades drygt 19,6 miljarder kronor på frukt under 2017. Korrigerat för prisförändringar var utvecklingen -1,3 procent för gruppen oljor och fetter och 0,4 för frukt, jämfört med 2016.

Frukt ökade mer än sötsaker

Frukt ökade mer än sötsaker som ökade med 4,0 procent. Det såldes sötsaker för cirka 30 miljarder under 2017 vilket är drygt 10 miljarder mer än försäljningen av frukt.

Försäljningen av godis per capita uppgick till 2 170 kronor 2017. Det motsvarar en veckoförsäljning på 42 kronor per capita, en ökning med 1 krona per vecka jämfört med 2016. Försäljningen av frukt per capita uppgick till 1 493 kronor 2017 vilket är en veckoförsäljning per capita på 29 kronor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statististisk meddelande.

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2017 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se