Till innehåll på sidan

Livsmedel fördelat på varugrupper 2018

Ökad försäljning av livsmedel under 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-10-03 9.30

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2018 till 296 miljarder kronor och ökade därmed med hela 15 miljarder kronor jämfört med 2017. Detta motsvarar en uppgång på 5,3 procent. Uppgången beror på att volymen sålda livsmedel och drycker ökade med 3,1 procent samtidigt som priserna ökade med 2,1 procent.

Under 2018 ökade försäljningen inom samtliga varugrupper inom livsmedel och drycker. Störst ökning stod gruppen mineralvatten, läskedrycker och juicer för. Gruppen ökade med 11,0 procent mellan 2017 och 2018 och totalt såldes det för 19,5 miljarder kronor. Volymen ökade med 8,2 procent och prisförändringen uppgick till 2,6 procent.

Försäljningen av alkoholfria drycker ökade med 8,0 procent jämfört med 2017 och det beror till största delen på ökad konsumtion. Priserna för alkoholfria drycker steg med blyga 0,9 procent.

Gruppen sötsaker ökade sin försäljning mer än grupperna frukt och grönsaker under 2018, jämfört med 2017. Sötsaker ökade med 7,8 procent, frukt med 5,5 procent och grönsaker med 6,5 procent.

Försäljningen av godis per capita uppgick till 2 289 kronor 2018. Det motsvarar en veckoförsäljning på 44 kronor per capita och är en ökning med två kronor per vecka jämfört med 2017. Det är betydligt högre än försäljningen av frukt per capita som ligger på 30 kronor per vecka vilket är en ökning med 1 krona jämfört med 2017.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statististisk meddelande.

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2018 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se