Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljning, fasta priser

Försäljning av livsmedel och drycker inom handeln, i mnkr.

    Försäljning inklusive moms i fasta priser
Coicop Varugrupp 2000 2016 2017 2018 2019 2020
01+02.1 Livsmedel och drycker 149 823 210 493 213 627 220 355 220 750 230 900
01 Livsmedel och alkoholfria drycker 125 114 176 405 179 194 184 437 184 262 190 154
01.1 Livsmedel 112 418 157 055 159 435 163 288 162 190 168 686
01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter 19 138 25 660 26 182 27 239 27 697 28 895
01.1.2 Kött 19 862 29 359 29 656 29 865 29 610 30 746
01.1.3 Fisk 7 352 7 711 7 590 7 557 7 185 7 679
01.1.4 Mjölk, ost och ägg 19 839 25 360 25 435 25 632 25 209 26 797
01.1.5 Oljor och fetter 3 662 4 613 4 552 4 511 4 469 4 864
01.1.6 Frukt 8 157 10 165 10 200 10 112 10 325 10 458
01.1.7 Grönsaker 13 218 20 329 20 999 21 545 20 206 21 486
01.1.8 Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr 15 224 25 193 25 928 27 702 28 307 27 965
01.1.9 Övriga livsmedel 5 965 8 665 8 893 9 124 9 182 9 797
01.2 Alkoholfria drycker 12 696 19 350 19 758 21 149 22 072 21 468
01.2.1 Kaffe, te och choklad 4 501 5 687 5 454 5 668 6 439 6 078
01.2.2 Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 8 195 13 663 14 304 15 481 15 633 15 390
02.1 Alkoholhaltiga drycker 24 709 34 087 34 433 35 919 36 488 40 746
02.1.1 Spritdrycker 7 285 6 529 6 612 6 817 7 150 8 538
02.1.2 Vin 10 113 18 162 18 330 18 947 19 196 20 882
02.1.3 Öl 7 312 9 397 9 491 10 154 10 142 11 326

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se