Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-07-28

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

I Omsättning inom tjänstesektorn har ett fel upptäckts i de fastprisberäknade serierna för utbildningsväsendet (P) och enheter för vård och omsorg, socialtjänst (Q) samt samtliga aggregat där dessa ingår, för perioderna januari 2022-april 2022. En korrigering kommer att göras 2022-06-21. Serier i löpande pris för aktuella branscher är korrekta.

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

-0,6 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: maj 2022

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

-2,3 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: maj 2022

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, maj 2022:

2022-07-06

Hushållens konsumtion ökade med 0,7 procent i maj 2022 jämfört med april 2022 i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med maj 2021 ökade hushållskonsumtionen med 5,2 procent mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 6,1 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ha0101