Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2022-01-28

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

 

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

0,9 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: november 2021

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

6,0 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: november 2021

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2021

2022-01-10

Hushållens konsumtion ökade med 1,0 procent i november 2021, jämfört med oktober 2021, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med november 2020 ökade hushållskonsumtionen med 8,3 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 6,2 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101