Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, 1956–2018

Egentlig detaljhandel. Index 1995=100

Detaljhandelns försäljning, 1956–2018

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-28

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se