Till innehåll på sidan

Preliminärt detaljhandelsindex augusti 2019

Bransch/Branschgrupp (SNI-kod)

Värdemässig förändring %

Volymförändring %

Kalenderkorrigerad volymförändring %

  augusti[1] 2019[2] augusti[1] 2019[2] augusti[1] 2019[2]
Dagligvaruhandeln exkl. systembolaget (47.11 + 47.2 exkl. 47.25)
4,2 3,5 0,8 0,6 0,6 0,6
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel (47.11)
4,3 3,7 0,9 0,7 0,8 0,7
Specialiserad detaljhandel med livsmedel exkl. systembolaget (47.2 exkl. 47.25)
2,7 1,6 ‑0,7 ‑1,1 ‑0,9 ‑1,2
Sällanköpsvaruhandeln (47.19 + 47.4-47.9)
1,8 3,3 2,7 3,6 4,0 3,8
Läkemedel, kosmetik etc. (47.73-75)
‑1,3 0,9 ‑2,0 0,1 ‑0,4 0,3
Sjukvårdsartiklar och kosmetik (47.74-75)
4,8 2,4 3,2 ‑0,5 3,4 ‑0,5
Hemutrustningshandeln (47.5)
4,6 5,4 4,5 4,6 5,7 4,8
Klädesaffärer (47.71)
‑0,1 1,7 1,1 2,7 0,8 2,7
Sko- och väskaffärer (47.72)
‑6,2 ‑3,0 ‑5,2 ‑1,5 ‑4,9 ‑1,3
Bokhandel (47.61-62)
‑5,6 5,2 ‑0,1 3,0 1,3 3,2
Total detaljhandel (47 exkl. 47.3)
2,9 3,4 2,0 2,4 2,7 2,4
Egentlig detaljhandel (47 exkl. 47.25, 47.3, 47.73)
3,1 3,6 2,3 2,5 2,8 2,6
Detaljhandel med brett sortiment (47.1)
4,1 3,9 0,9 1,2 0,9 1,2

1) Jämförelse med samma månad året innan.

2) Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan.

. = Uppgift är för osäker för att publiceras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-09-27

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se