Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, utvecklingstal

Årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp Löpande priser Fasta priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Vikt
  jun 2022 jun 2022 jun 2022  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter) 11,5 10,6 4,0 5,2 3,9 5,4 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck 7,4 7,1 ‑1,0 1,4 ‑1,0 1,6 0,19
Beklädnadshandel 1,0 14,0 ‑2,3 10,5 ‑2,2 10,5 0,02
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 7,0 4,8 0,9 0,1 0,8 0,0 0,27
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror 1,3 3,0 ‑10,0 ‑5,8 ‑10,0 ‑5,6 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon 14,7 14,2 2,7 5,4 2,8 5,5 0,15
Post- och telekommunikationer 1,5 6,5 1,7 6,0 1,7 6,0 0,02
Rekreation och kultur, varor och tjänster 23,5 14,5 18,4 11,5 18,4 11,7 0,13
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice 33,6 51,6 21,7 41,5 21,2 41,6 0,05
Övriga varor och tjänster 6,7 11,1 3,8 8,1 3,8 8,3 0,03

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se