Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Tack vare våra samlade resurser kan vi göra specialbearbetningar inom det mesta som rör ekonomisk statistik inom tjänstesektorn och då framförallt omsättningsområdet. I detta sammanhang finns också möjlighet att utnyttja information från andra register vid SCB. Inom omsättningsområdet går det exempelvis att utnyttja momsregistret för att ta fram omsättningsstatistik fördelat på bransch och region.

Metod

Vi har den metodkompetens som krävs för alla olika moment i en statistisk undersökning.

Urvalsundersökningar planeras i nära samarbete med de ämnesansvariga. Då kan vi göra rätt urval, och slipper förbruka onödiga resurser. När sedan data samlats in gäller det att beräkna olika statistiska storheter så effektivt som möjligt.

Utredningar

Vår specialkompetens inom områdena statistik, ekonomi och informationsteknik används till att göra kvalificerade utredningar inom ekonomiområdet. Naturligtvis använder vi också SCBs samlade kompetens vid dessa utredningar. Till exempel ämnesexperter och intervjuare.

Produktion

Till verksamheten hör omfattande enkätundersökningar som huvudsakligen vänder sig till företag.

ADB

Vår ADB-kompetens omfattar allt från systemutveckling och systemförvaltning till underhåll och drift av system. Systemutvecklingens samtliga faser, från verksamhetsanalys till realisering i PC- och client/server-miljö, ingår.

Arbetet görs nästan alltid i projektgrupper där ämnesexperter, metodstatistiker och användare ingår tillsammans med systemutvecklare. Vi följer SCB:s utvecklings- och dokumentations­modell, baserad på relationsdatabasteorin.

Kontakta oss

Frida Vingren 010-479 65 84.

Vid frågor går det även att skicka e-post till inrikeshandel@scb.se.