Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster

Nästa publicering: 2022-09-01

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Nyckeltal för Sverige

Tjänstehandelsnetto

-15 941

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 1 2022

Export av tjänster

178 481

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 1 2022

20,8 %

jämfört med samma period föregående år

Import av tjänster

194 422

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 1 2022

30,8 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 1 2022

2022-06-03

Den positiva trenden i utrikeshandeln med tjänster höll i sig under 2022 års första kvartal. Både tjänsteexporten och i synnerhet tjänsteimporten ökade stort. Den omfattande importtillväxten medförde ett ovanligt lågt tjänstenetto.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
uht@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ha0202