Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster

Nästa publicering: 2022-03-03

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Nyckeltal för Sverige

Tjänstehandelsnetto

-8 544

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 3 2021

Export av tjänster

167 755

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 3 2021

14,1 %

jämfört med samma period föregående år

Import av tjänster

176 298

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 3 2021

21,6 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 3 2021

2021-12-06

Återhämtningen i utrikeshandeln med tjänster stärktes under årets tredje kvartal. Precis som under det andra kvartalet så ökade tjänsteslaget resor mest, men ännu når inte konsumtionen utomlands upp till nivåerna innan pandemin.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
uht@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0202