Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster

Nästa publicering: 2023-03-03

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Nyckeltal för Sverige

Tjänstehandelsnetto

-33 598

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 3 2022

Export av tjänster

206 839

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 3 2022

24,6 %

jämfört med samma period föregående år

Import av tjänster

240 438

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 3 2022

35,1 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Ökat värde för tjänstehandeln jämfört med föregående år

2022-12-02

Utrikeshandeln med tjänster ökade under tredje kvartalet jämfört med föregående år. Importen var starkare än exporten vilket resulterade i ett mycket lågt handelsnetto. Jämfört med föregående kvartal så syntes en svag uppgång för både importen och exporten.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
uht@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ha0202