Till innehåll på sidan

Export och import av varor, april 2022, i löpande och fasta priser

Svagare varuhandel i april jämfört med mars

Statistiknyhet från SCB 2022-06-28 8.00

Under april ökade varuexporten med 18 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 22 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym.

Jämfört med föregående månad minskade Sveriges varuexport med 15 procent i värde och med 17 procent i volym. Sveriges varuimport minskade med 11 procent i värde och med 13 procent i volym jämfört med föregående månad. Det var fyra vardagar färre i april jämfört med mars 2022.

Detaljerade uppgifter för april 2022 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 99 procent i värde och 5 procent i volym
  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  April 2022 April 2022/April 2021 April 2022/Mars 2022 April 2022 April 2022/April 2021 April 2022/Mars 2022
Totalt 159 18 ‑15 118 ‑2 ‑17
Skogsvaror 157 24 ‑11 105 0 ‑15
Mineralvaror 213 33 ‑6 115 3 ‑8
Kemivaror 175 16 ‑15 154 3 ‑18
Energivaror 249 99 ‑16 114 5 ‑12
Verkstadsvaror 134 3 ‑19 117 ‑6 ‑19
Övriga varor 146 17 ‑11 103 ‑2 ‑17

Exporten av mineralvaror ökade med 33 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången i värde beror på ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad minskade exporten av mineralvaror med 6 procent i värde och med 8 procent i volym.

Exporten av energivaror ökade med 99 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter i april 2022. Jämfört med föregående månad minskade exporten av energivaror med 16 procent i värde och med 12 procent i volym.

Exporten av övriga varor ökade med 17 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade livsmedel med 31 procent i värde och med 2 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade exporten av livsmedel med 6 procent i värde och med 16 procent i volym.

Importen av energivaror ökade 76 procent i värde medan den minskade 16 procent i volym
  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  April 2022 April 2022/April 2021 April 2022/Mars 2022 April 2022 April 2022/April 2021 April 2022/Mars 2022
Totalt 164 22 ‑11 121 ‑2 ‑13
Skogsvaror 163 32 ‑11 111 3 ‑15
Mineralvaror 223 36 ‑7 113 ‑10 ‑13
Kemivaror 161 19 ‑13 120 ‑5 ‑15
Energivaror 242 76 9 97 ‑16 14
Verkstadsvaror 145 9 ‑16 129 0 ‑16
Övriga varor 150 20 ‑12 117 2 ‑14

Importen av mineralvaror ökade med 36 procent i värde medan den minskade med 10 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av järn och stål med 53 procent i värde medan den minskade med 8 procent i volym. Uppgången i värde beror på ökade priser på järn och stål. Jämfört med föregående månad minskade importen av järn och stål med 2 procent i värde och med 10 procent i volym.

Importen av energivaror ökade med 76 procent i värde medan den minskade med 16 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja i april 2022. Jämfört med föregående månad ökade importen av energivaror med 9 procent i värde och med 14 procent i volym.

Importen av övriga varor ökade med 20 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av livsmedel med 29 procent i värde och med 3 procent i volym. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på livsmedel i april 2022. Jämfört med föregående månad minskade importen av livsmedel med 8 procent i värde och med 13 procent i volym.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2022-07-27 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se