Till innehåll på sidan

Genomsnittliga utgifter i kronor per hushåll, 2003–2012 (Fasta priser)

Fasta priser

 20032004200520062007200820092012
Antal medverkande hushåll
2 273 2 317 2 079 1 972 2 254 2 120 2 047 2 871
Genomsnittligt antal personer
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
1,62 1,62 1,57 1,59 1,57 1,58 1,57 1,57
Beräknad populationsstorlek
3 914 130 3 929 450 3 883 910 3 988 100 3 977 510 3 984 880 4 002 530 4 123 800
 
±67 080 ±64 970 ±68 480 ±74 600 ±68 310 ±72 960 ±75 760 ±65 120
TOTALA UTGIFTERNA
278 870 278 390 297 970 295 980 289 420 308 380 294 230 311 320
 
±6 100 ±5 950 ±7 360 ±6 980 ±6 980 ±8 790 ±7 030 ±7 750
KÖPTA LIVSMEDEL
32 110 33 760 32 640 33 630 33 260 35 670 36 470 34 570
 
± 770 ± 830 ± 780 ± 940 ± 800 ± 920 ± 930 ±1 100
ALKOHOLFRIA DRYCKER
3 010 2 900 2 710 2 760 2 600 2 780 2 810 2 880
 
± 120 ± 120 ± 100 ± 110 ± 100 ± 110 ± 120 ± 120
UTEMÅLTIDER
9 640 9 880 10 960 11 330 11 060 10 940 10 960 10 550
 
± 600 ± 570 ± 680 ± 900 ± 670 ± 860 ± 750 ± 710
ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl)
4 620 4 060 4 200 3 940 4 030 4 110 4 190 3 700
 
± 350 ± 330 ± 360 ± 430 ± 350 ± 330 ± 360 ± 300
TOBAK
2 490 2 240 2 250 2 060 1 950 2 310 2 120 2 090
 
± 240 ± 210 ± 250 ± 230 ± 220 ± 280 ± 260 ± 230
FÖRBRUKNINGSVAROR
5 650 5 570 5 870 6 150 5 650 6 160 6 600 6 110
 
± 270 ± 260 ± 290 ± 320 ± 270 ± 330 ± 340 ± 340
HUSHÅLLSTJÄNSTER
12 830 13 540 14 790 13 700 9 210 10 710 14 190 22 900
 
± 860 ± 810 ±1 450 ± 930 ± 680 ±1 010 ± 780 ±2 150
KLÄDER OCH SKOR
14 850 13 820 15 420 14 790 15 630 15 570 14 380 13 740
 
±1 080 ±1 040 ±1 170 ±1 190 ±1 150 ±1 620 ±1 130 ±1 130
BOSTAD
69 860 69 600 73 600 72 740 72 410 76 660 75 860 77 750
 
±1 630 ±1 490 ±1 820 ±1 820 ±1 460 ±1 880 ±1 770 ±1 860
MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING
15 750 15 870 18 310 16 350 17 250 18 080 16 850 16 170
 
±1 380 ±1 040 ±1 680 ±1 260 ±1 280 ±2 020 ±1 820 ±1 690
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
6 450 7 610 7 740 6 630 6 950 6 880 6 710 6 590
 
± 820 ±1 350 ±1 240 ± 860 ± 830 ± 850 ± 920 ± 780
TRANSPORT
47 370 45 500 51 400 54 000 51 140 52 520 44 720 49 940
 
±2 880 ±2 710 ±3 090 ±3 440 ±3 640 ±3 240 ±2 660 ±3 090
FRITID OCH KULTUR
51 000 51 920 56 110 54 480 53 770 57 610 56 590 61 170
 
±1 860 ±2 100 ±2 480 ±2 110 ±2 800 ±2 870 ±2 240 ±2 820
SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER
1 840 1 640 1 430 1 690 1 910 2 150 1 930 1 860
 
± 250 ± 250 ± 220 ± 240 ± 250 ± 500 ± 250 ± 290

Kommentarer

Undersökningen avseende år 2012 baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade. Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.

I kategorin Hushållstjänster ingår bland annat gåvor mellan privatpersoner. Hushållstjänster har ökat 2009-2012. Ökningen beror på att gåvor i högre grad än tidigare placerats i denna kategori.

Definitioner och förklaringar

Kosthushåll är det hushållsbegrepp som används i undersökningen. Med kost­hushåll avses det hushåll som utgörs av alla personer som vid intervjutillfället bodde i samma bostad och hade gemensam hushållning. Ett kosthushåll kan bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort på grund av arbete, studier eller militärtjänst­göring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med om de var folkbokförda i det aktuella hushållet. Om urvalspersonen är ett barn som bodde lika mycket hos båda föräldrarna ingår det hushåll där barnet var folkbokfört vid intervjutillfället.

I redovisningen avses barn som hemmavarande barn 0-19 år.

Konsumtionsenhetsskalan är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till med hjälp av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet, kan man göra mer rättvisande jämförelser av utgifterna mellan individer i olika hushållsgrupper.

Konsumtionsenhetsskala

Fr.o.m. 2004

‑ Första vuxen (ensamboende eller sammanboende)

1,00

‑ Andra vuxen (sammanboende)

0,51

‑ Ytterligare vuxen

0,60

‑ Barn 1, 0-19 år

0,52

‑ Barn 2, 3, ..., 0-19 år

0,42

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se

SCB, Befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
SCB
701 89 Örebro