Till innehåll på sidan

Hur vi beräknar andelar i HUT

Det går att beräkna andelar på många olika sätt, och vilket sätt som används beror på vilken frågeställning som finns.

I HUT beräknas andelarna genom att man till exempel beräknar andelen livsmedelskonsumtion för varje hushåll och sedan presenterar en andel som är medelvärdet av dessa andelar, det innebär att hushållen bildar basen vid andelsberäkningen, det vill säga det vi visar är hur stor andel av sina totala utgifter lägger hushållen ner i snitt på livsmedelskonsumtion.

Ett annat alternativ är att summera livsmedelskonsumtionen och de totala utgifterna och sedan räkna en andel på dessa summor. Det vi då får är ett svar på frågan om hur stor del av en utgift på 1 krona används för livsmedelskonsumtion. Det vill säga i första fallet är det hushållen vi uttalar oss om i andra fallet är det kronor som är vår bas.

Vårt uppdrag är att redovisa hur hushållen konsumerar och inte hur stor andel av den totala konsumtionen som används på livsmedelskonsumtion.

Nedan följer ett exempel på dessa två sätt att beräkna andelar:

  Livsmedel-
utgift
Total utgift Hushållets
andel för
livsmedel
Hushåll 1 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 2 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 3 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 4 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 5 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 6 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 7 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 8 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 9 40 000 350 000 0,1143
Hushåll 10 40 000 1 350 000 0,0296
Summa 400 000 4 500 000  

Redovisning i HUT: 0,1058 (genomsnitt av hushållens andelar).

Alternativ redovisning: 0,0889 (400 000/4 500 000).