Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Nyckeltal för Sverige

Andel personer med låg ekonomisk standard

14,7 %

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Inkomströrlighet 2000–2020

2022-03-24

Andelen personer i Sverige med varaktigt låg ekonomisk standard har ökat något över tid. I befolkningen hade knappt 15 procent låg ekonomisk standard 2020. Knappt två tredjedelar av dem hade varaktigt låg ekonomisk standard.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kapitalinkomster 2019 Rapport 2021-12-20
Income Distribution Statistics and Shared Residence Rapport 2021-09-03
Hushållens ekonomiska standard 2019 Rapport 2021-06-18
Ekonomisk standard vid växelvis boende Rapport 2019-12-19
Inkomstrapport 2017 – individer och hushåll Rapport 2019-06-27
Income Mobility Statistics in Sweden 2016 Rapport 2018-09-21
Inkomstrapport 2016 – individer och hushåll Rapport 2018-06-29
Inkomstrapport 2015 – individer och hushåll Rapport 2017-06-27
Inkomstrapport 2014 – individer och hushåll Rapport 2016-12-07
Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik Rapport 2016-02-04

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Inkomster och skatter – hushåll

Inkomster och skatter – individer

Inkomster och skatter – inkomströrlighet

Inkomststatistiken – totalräknad

Kapitalvinster och kapitalförluster

Skatter och taxerade inkomster

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Inkomster och skatter

Inkomststatistiken – totalräknad

Kapitalvinster och kapitalförluster

Skatter och taxerade inkomster

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0110