Till innehåll på sidan

Andel med låg ekonomisk standard 1975–2020

diagram

Kommentarer

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. I och med att ett tidsseriebrott uppstår när statistiken byter källa redovisas uppgifter parallellt för åren 2011-2013, för att på så sätt underlätta tolkningen av resultaten. Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?