Till innehåll på sidan

Andel personer med låg ekonomisk standard efter ålder 1991-2020

Ålder Andel personer med låg ekonomisk standard (%)                         Antal personer
  1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Samtliga personer 7,3 0,7 9,3 0,6 13,8 13,7 13,6 14,2 14,6 14,3 14,8 14,4 15,0 14,7 8 457 032 8 682 637 9 250 234 9 312 401 9 389 833 9 472 470 9 566 872 9 671 790 9 817 553 9 949 160 10 063 146 10 175 669
0-5 9,5 1,9 14,4 2,1 19,8 20,3 20,7 21,2 21,4 21,2 21,9 21,8 22,2 21,8 673 890 559 889 659 160 665 145 671 012 677 780 682 715 686 850 696 452 702 414 704 472 702 864
6-9 8,6 2,0 10,2 2,0 17,1 17,1 17,5 18,0 18,2 18,2 19,2 19,6 20,3 20,2 404 402 477 034 411 280 421 714 430 728 440 889 452 899 464 855 474 244 482 762 487 181 488 402
10-15 7,3 1,6 9,4 1,7 16,7 16,5 16,5 16,6 16,6 16,2 16,9 17,1 17,8 17,8 600 395 701 616 577 061 579 837 592 389 608 977 626 985 647 499 671 512 691 826 710 438 728 958
16-19 8,0 1,8 13,4 2,2 15,1 15,2 15,8 16,3 16,3 16,1 16,7 16,7 16,9 16,7 437 664 414 345 478 490 453 869 431 662 414 299 404 957 406 914 416 690 430 332 441 128 451 494
20-24 10,9 2,0 17,3 2,3 20,4 19,9 19,8 19,6 18,0 17,5 17,8 17,8 18,9 20,3 540 931 495 771 623 764 639 678 644 751 641 627 626 021 604 139 586 505 570 257 558 763 559 321
25-29 6,3 1,4 10,3 1,7 17,5 17,3 17,2 16,9 15,8 14,9 14,9 14,5 14,7 15,2 603 412 538 721 557 228 571 866 593 946 615 508 642 078 665 734 690 979 701 983 701 683 687 510
30-34 7,1 1,6 8,8 1,5 14,4 14,7 14,9 15,3 15,1 14,8 15,1 14,7 14,8 14,8 557 825 619 811 555 511 560 691 568 565 574 837 583 707 600 852 624 209 653 379 680 574 711 937
35-39 6,6 1,4 8,5 1,4 12,6 12,7 13,2 13,7 13,9 13,8 14,4 14,4 15,0 15,2 574 496 596 872 604 698 594 656 585 999 579 226 582 047 587 699 599 519 612 047 623 140 637 110
40-44 4,1 0,9 8,0 1,4 11,2 11,2 11,3 11,6 11,7 11,6 12,1 12,4 13,1 13,5 621 297 580 234 629 573 623 646 623 293 630 468 631 359 625 391 620 203 615 353 611 491 618 250
45-49 4,0 1,0 4,9 1,1 10,3 10,0 9,9 10,2 10,2 10,1 10,3 10,2 10,7 10,9 647 742 582 021 648 357 662 676 666 011 654 469 645 917 641 149 639 958 642 431 652 183 654 977
50-54 2,6 0,8 4,9 1,1 9,3 9,4 9,6 9,8 9,8 9,6 9,6 9,3 9,7 9,9 504 784 617 258 573 368 576 599 588 066 608 278 630 571 651 332 669 051 674 445 665 223 658 587
55-59 3,5 1,2 3,2 0,9 8,3 8,4 8,7 9,1 9,5 9,6 10,0 9,7 10,1 10,0 421 294 609 588 565 717 566 848 566 483 569 089 569 623 569 745 575 830 588 651 610 057 633 282
60-64 3,5 1,2 4,9 1,3 7,7 8,0 8,3 9,2 9,8 10,1 10,3 10,1 10,5 10,8 403 033 418 818 591 105 576 983 565 221 554 866 551 240 554 340 557 099 557 897 561 419 563 289
65-69 7,1 2,6 4,9 1,5 7,5 7,4 7,1 7,9 8,9 9,0 9,6 9,4 10,1 9,0 429 855 346 396 574 298 591 473 598 751 594 472 584 309 568 265 555 768 544 912 535 894 533 155
70-74 7,4 3,0 8,1 2,0 10,6 10,3 9,3 10,4 12,1 11,7 12,5 11,9 12,6 11,0 394 323 365 748 399 130 420 131 446 253 476 457 508 445 536 865 553 589 560 816 557 682 548 399
75-79 9,9 4,1 11,0 1,8 13,6 12,7 11,5 13,6 16,2 15,3 15,8 14,4 14,7 12,5 303 656 334 101 305 253 310 248 320 806 333 586 344 025 355 054 374 960 399 062 426 975 455 626
80- 25,9 6,4 18,5 2,3 23,1 21,4 19,8 22,8 26,8 24,8 25,7 22,9 23,4 19,5 338 032 424 414 496 241 496 341 495 897 497 642 499 974 505 107 510 985 520 593 534 843 542 508
0-19 8,4 1,2 11,6 1,2 17,4 17,5 17,9 18,3 18,4 18,2 18,9 19,0 19,5 19,3 2 116 351 2 152 884 2 125 991 2 120 565 2 125 791 2 141 945 2 167 556 2 206 118 2 258 898 2 307 334 2 343 219 2 371 718
20-64 5,5 0,5 7,7 0,5 12,4 12,4 12,6 12,9 12,7 12,5 12,7 12,6 13,0 13,3 4 874 814 5 059 094 5 349 321 5 373 643 5 402 335 5 428 368 5 462 563 5 500 381 5 563 353 5 616 443 5 664 533 5 724 263
65- 12,1 2,3 11,0 1,2 13,6 12,8 11,7 13,4 15,7 14,9 15,7 14,5 15,2 13,0 1 465 867 1 470 659 1 774 922 1 818 193 1 861 707 1 902 157 1 936 753 1 965 291 1 995 302 2 025 383 2 055 394 2 079 688

* Med låg ekonomisk standard avses personer som lever i ett hushåll som har en ekonomisk standard som är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e. under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. 

* Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?