Till innehåll på sidan

Andel personer med låg ekonomisk standard efter födelseland och antal år i Sverige 1991-2020

Födelseland samt antal år i Sverige Andel personer med låg ekonomisk standard (%)                     Antal personer
  1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Samtliga personer 7,3 9,3 13,8 13,7 13,6 14,2 14,6 14,3 14,8 14,4 15,0 14,7 8 457 032 8 682 637 9 250 234 9 312 401 9 389 833 9 472 470 9 566 872 9 671 790 9 817 553 9 949 160 10 063 146 10 175 669
Samtliga 20- år 7,0 8,5 12,7 12,5 12,4 13,0 13,5 13,1 13,5 13,1 13,6 13,3 6 340 680 6 529 753 7 124 243 7 191 836 7 264 042 7 330 525 7 399 316 7 465 672 7 558 655 7 641 826 7 719 927 7 803 951
Födda i Sverige 6,5 7,4 10,0 9,7 9,6 10,2 10,6 10,1 10,3 9,8 10,1 9,7 5 675 871 5 713 254 5 989 084 6 021 570 6 053 217 6 080 388 6 100 050 6 109 103 6 117 025 6 124 326 6 131 994 6 142 781
Utrikes födda 11,6 16,0 27,1 27,0 26,5 27,0 27,1 26,5 27,2 26,3 26,9 26,6 664 810 816 500 1 135 159 1 170 266 1 210 825 1 250 137 1 299 266 1 356 569 1 441 630 1 517 500 1 587 933 1 661 170
Norden exkl. Sverige 5,7 8,4 14,1 14,1 13,2 14,1 13,6 13,2 13,8 13,0 13,2 12,6 296 761 262 684 237 214 233 942 230 521 226 956 224 324 220 686 217 622 214 379 210 954 207 052
Norden -10 år i Sverige .. .. 34,6 33,7 31,5 30,6 23,5 22,7 22,5 21,6 20,6 20,6 .. .. 29 568 28 981 28 044 27 158 27 151 26 600 26 169 25 775 25 282 24 954
Norden 11-20 år i Sverige .. 15,3 17,8 18,3 19,2 20,1 15,2 14,5 15,2 14,7 14,4 14,8 .. 34 770 15 165 15 809 16 855 17 856 18 588 19 241 20 158 21 009 21 601 21 505
Norden 21- år i Sverige .. 6,4 10,6 10,7 10,0 11,1 11,9 11,6 12,3 11,4 11,8 11,0 .. 206 275 192 481 189 152 185 622 181 942 178 585 174 845 171 295 167 595 164 071 160 593
EU exkl. Norden 11,8 10,5 21,6 21,6 20,9 21,1 21,2 20,3 20,0 19,0 19,1 18,7 146 985 164 634 215 149 223 118 237 431 245 831 254 936 265 514 277 175 288 836 297 875 283 708
EU -10 år i Sverige .. 20,7 32,1 31,6 30,2 28,4 26,5 24,8 23,1 21,5 20,8 20,6 .. 35 209 79 303 86 161 93 842 100 713 107 083 113 994 118 329 120 493 121 044 113 341
EU 11-20 år i Sverige .. 15,9 20,4 20,2 19,0 19,4 19,0 18,4 18,3 18,3 18,8 19,4 .. 35 958 27 912 27 411 31 129 32 208 34 027 37 672 44 844 54 462 63 197 64 864
EU 21- år i Sverige .. .. 14,2 14,1 13,7 15,1 16,8 16,5 17,3 16,6 17,3 16,1 .. .. 107 934 109 546 112 460 112 910 113 826 113 848 114 002 113 881 113 634 105 503
Europa exkl. EU och Norden 17,8 21,1 24,7 24,2 24,0 23,9 24,0 22,8 22,3 21,1 21,6 20,3 74 882 132 136 202 273 207 171 207 072 210 252 214 408 218 708 223 349 229 777 236 564 267 884
Europa exkl. EU och Norden -10 år i Sverige .. 23,4 36,8 36,3 36,1 34,8 32,8 29,9 27,4 25,0 24,6 22,9 .. 77 511 49 179 50 352 51 274 51 169 51 945 53 158 51 865 54 628 57 867 70 937
Europa exkl. EU och Norden 11-20 år i Sverige .. .. 22,9 22,1 21,8 23,8 26,1 23,9 22,9 22,2 22,7 21,4 .. .. 95 569 96 553 95 679 75 605 45 813 44 112 48 579 47 462 47 926 55 634
Europa exkl. EU och Norden 21- år i Sverige .. 18,3 17,4 17,5 17,2 17,2 19,2 19,3 20,0 19,1 19,9 18,5 .. 34 712 57 525 60 266 60 119 83 478 116 650 121 438 122 905 127 687 130 771 141 313
Övriga länder 20,5 24,8 37,0 36,6 35,7 35,8 35,6 34,7 35,6 34,2 34,6 34,2 138 473 257 046 480 523 506 035 535 801 567 098 605 598 651 661 723 484 784 508 842 540 902 526
Övriga länder -10 år i Sverige 24,3 33,6 50,9 50,0 48,4 48,0 47,1 46,0 46,6 44,2 44,1 43,3 90 921 115 429 209 529 223 259 238 445 255 825 280 404 312 014 354 483 385 617 415 517 441 321
Övriga länder 11-20 år i Sverige .. 19,4 34,0 33,9 33,7 33,4 32,3 29,8 30,2 29,7 30,5 31,1 .. 96 836 114 950 111 913 112 454 115 687 118 490 125 597 147 036 166 953 186 478 208 999
Övriga länder 21- år i Sverige .. 13,7 20,7 20,7 20,6 21,2 21,9 21,2 21,5 20,9 21,5 20,7 .. 44 780 156 044 170 863 184 902 195 586 206 704 214 050 221 965 231 938 240 545 252 206
Därav Afrika .. 29,7 45,0 45,7 44,4 45,1 44,5 43,1 42,4 40,1 40,9 41,1 .. 48 938 84 000 90 176 96 958 106 249 115 736 128 180 142 367 155 345 166 818 179 459
Afrika -10 år i Sverige .. .. 56,5 57,3 55,1 55,6 54,8 52,6 51,1 47,9 48,5 48,3 .. .. 45 367 50 252 55 101 61 998 68 934 78 011 86 337 93 077 98 218 100 843
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. 39,2 38,9 38,3 38,1 36,3 34,1 34,9 34,7 36,4 38,5 .. .. 20 153 18 323 17 766 18 153 18 061 19 947 24 400 28 953 34 447 42 975
Afrika 21- år i Sverige .. .. 22,9 24,3 24,3 24,9 25,2 24,3 24,3 23,1 23,7 23,7 .. .. 18 480 21 601 24 091 26 098 28 741 30 222 31 630 33 315 34 153 35 641
Nordamerika .. .. 20,2 19,8 19,6 19,1 19,3 18,1 18,0 17,0 17,2 17,2 .. .. 24 010 24 802 25 941 26 702 27 213 27 971 28 830 30 243 31 505 32 988
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. 27,0 26,2 25,4 23,9 22,9 21,0 20,4 19,3 19,0 19,0 .. .. 9 162 9 600 10 277 10 599 10 734 10 988 11 278 12 085 12 630 13 165
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. 18,0 18,2 18,1 17,5 17,9 17,3 17,0 16,7 16,8 17,8 .. .. 5 288 5 219 5 253 5 465 5 512 5 771 6 082 6 404 6 805 7 294
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. 15,0 14,6 14,6 15,2 16,4 15,6 16,1 14,8 15,6 14,9 .. .. 9 560 9 983 10 411 10 638 10 967 11 212 11 470 11 754 12 070 12 529
Sydamerika .. .. 20,2 20,1 19,4 19,7 19,1 18,4 18,1 17,4 17,7 17,4 .. .. 54 301 55 755 57 175 58 275 59 085 60 436 61 624 63 149 64 688 66 968
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. 28,5 28,3 27,5 27,2 24,7 22,7 20,9 20,0 19,0 19,2 .. .. 13 485 13 877 14 240 14 346 14 183 14 381 14 099 14 284 14 711 15 309
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 20,5 20,4 19,9 20,2 19,2 19,1 18,4 17,2 17,9 17,5 .. .. 9 376 9 400 9 583 9 836 9 804 10 281 11 139 11 702 12 374 13 190
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. 16,5 16,6 15,8 16,4 16,9 16,5 17,0 16,5 17,1 16,7 .. .. 31 440 32 478 33 352 34 093 35 098 35 774 36 386 37 163 37 603 38 469
Asien 27,0 27,2 39,3 38,3 37,4 37,0 36,8 35,8 37,0 35,7 35,8 35,0 71 329 148 517 314 420 331 322 351 582 371 604 399 143 430 349 485 628 530 435 573 882 617 127
Asien -10 år i Sverige 29,5 32,6 53,2 51,6 49,9 48,8 47,7 46,7 48,0 45,7 45,2 44,1 55 205 69 784 139 246 147 176 156 409 166 438 184 043 205 940 239 875 263 113 286 738 308 628
Asien 11-20 år i Sverige .. 24,0 35,6 35,6 35,6 35,2 34,1 31,1 31,3 30,6 31,0 31,0 .. 61 244 79 437 78 214 79 049 81 377 84 200 88 601 104 338 118 728 131 588 144 218
Asien 21- år i Sverige .. .. 22,3 21,9 21,8 22,3 23,1 22,3 22,6 22,0 22,7 21,5 .. .. 95 737 105 932 116 124 123 789 130 900 135 808 141 415 148 594 155 556 164 281
Oceanien .. .. 15,7 15,9 14,8 14,7 14,4 13,5 13,1 13,5 13,3 13,1 .. .. 3 352 3 512 3 657 3 738 3 834 4 036 4 276 4 498 4 728 4 970
Oceanien -10 år i Sverige .. .. 18,0 19,3 17,8 17,4 17,1 15,9 15,1 15,9 14,9 14,5 .. .. 1 927 2 001 2 046 2 049 2 076 2 179 2 316 2 417 2 522 2 616
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. 13,5 11,6 12,0 11,7 10,4 10,9 11,6 10,9 12,1 12,4 .. .. 623 672 728 770 806 874 952 1 028 1 096 1 142
Oceanien 21- år i Sverige .. .. 12,0 11,3 10,2 11,4 12,1 10,5 10,1 10,6 10,8 10,6 .. .. 802 839 883 919 952 983 1 008 1 053 1 110 1 212
Samtliga personer 0-19 år 8,4 11,6 17,4 17,5 17,9 18,3 18,4 18,2 18,9 19,0 19,5 19,3 2 116 351 2 152 884 2 125 991 2 120 565 2 125 791 2 141 945 2 167 556 2 206 118 2 258 898 2 307 334 2 343 219 2 371 718
Födda i Sverige 7,9 10,5 15,2 15,3 15,5 15,7 15,5 15,0 15,3 15,2 15,6 15,5 2 012 821 2 040 471 1 994 067 1 984 429 1 981 575 1 984 743 1 997 055 2 019 452 2 047 818 2 076 580 2 104 080 2 131 455
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. 9,0 9,9 9,8 9,9 9,9 9,6 9,3 9,2 9,0 9,1 8,9 .. 1 654 883 1 514 428 1 494 459 1 479 462 1 468 724 1 464 242 1 466 587 1 469 786 1 473 872 1 476 743 1 479 483
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. 10,1 20,5 20,0 20,2 20,2 19,7 18,9 19,0 18,7 18,5 17,8 .. 215 692 242 380 245 234 249 159 253 628 259 254 265 887 272 753 279 346 284 820 290 760
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. 26,6 43,9 43,9 43,9 43,7 42,8 41,0 41,0 40,1 40,7 40,6 .. 169 895 237 259 244 736 252 954 262 391 273 559 286 978 305 279 323 362 342 517 361 212
Utrikes födda 18,4 31,6 49,6 49,8 50,1 51,5 52,1 52,0 53,8 53,2 53,8 53,0 103 530 112 413 131 924 136 136 144 216 157 202 170 501 186 666 211 080 230 754 239 139 240 263

Kommentarer

* Europa exkl. EU och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Från och med år 2020 redovisas EU exkl. Storbritannien, det vill säga EU27. Före 2020 är det EU28 som avses med EU.

* Uppgift om antal år i Sverige avser tid sedan senaste tidpunkt för invandring, dvs. inte ackummulerad tid i Sverige sedan första tidpunkt för invandring (vid förekomst av flera in- och utvandringar).

* Med låg ekonomisk standard avses personer som lever i ett hushåll som har en ekonomisk standard som är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. 

* Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?