Till innehåll på sidan

Ekonomisk standard för personer efter ålder 1991-2020

Medianvärden i tusentals kronor i 2020 års priser

Ålder 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring
20/19 i %
Förändring
20/11 i %
Förändring
20/91 i %
Samtliga personer 161,1 1,5 169,4 1,6 229,0 235,2 239,7 247,6 256,5 259,0 260,7 262,7 264,6 266,0 0,5 16,1 65,1
0-5 141,3 2,2 151 3,1 201,9 205,5 208,0 213,5 219,8 220,6 221,0 223,1 224,0 225,9 0,8 11,9 59,9
6-9 144,1 2,9 149,4 3,1 211,6 217,1 220,5 227,4 234,6 235,7 235,8 236,9 237,7 238,3 0,2 12,6 65,3
10-15 153,7 3,2 153 3,1 214,6 220,5 225,4 234,1 243,3 246,3 248,0 249,9 251,5 252,2 0,3 17,5 64,1
16-19 170 3,8 167,9 3,9 229,4 235,0 238,4 246,9 256,8 259,6 261,9 264,3 268,2 269,8 0,6 17,6 58,7
20-24 163 4,3 159,5 5,3 216,8 224,2 229,4 239,3 251,0 256,0 257,1 257,2 255,1 250,2 ‑1,9 15,4 53,5
25-29 166,2 4,3 175,5 4,7 224,3 230,1 234,4 243,9 255,5 261,2 264,4 266,9 269,1 269,7 0,2 20,2 62,2
30-34 156 3,2 167,9 3,3 228,4 232,9 235,7 242,8 251,1 253,6 254,9 257,6 260,0 262,3 0,9 14,8 68,1
35-39 158,5 3,1 165,7 3,5 231,3 236,3 239,1 247,0 254,6 256,3 257,0 258,8 260,0 260,9 0,3 12,8 64,6
40-44 175,9 3,3 170 3,8 241,0 246,7 251,1 260,4 269,4 271,3 272,4 273,7 275,1 275,5 0,1 14,3 56,6
45-49 199,3 4 192,2 4,2 257,1 265,3 270,6 281,7 292,8 295,4 297,3 299,2 301,4 301,5 0,0 17,3 51,3
50-54 210 4,3 223,1 4,3 278,4 285,2 290,4 302,9 316,9 321,4 325,8 328,5 331,4 332,0 0,2 19,3 58,1
55-59 210,2 4,3 233,8 4,7 296,4 303,6 308,2 320,2 332,6 335,6 338,2 340,5 344,7 347,7 0,9 17,3 65,4
60-64 194,6 5,2 213,2 5,7 291,6 299,3 305,7 316,7 328,9 330,4 333,0 334,0 336,5 338,3 0,6 16,0 73,9
65-69 158,2 6,3 178,2 6,2 249,7 258,6 267,2 274,4 284,7 287,3 291,1 294,3 299,1 305,8 2,3 22,5 93,3
70-74 143,8 5,1 151,9 4 199,5 207,7 216,9 221,5 227,9 231,2 233,7 238,0 240,9 246,7 2,4 23,7 71,5
75-79 124,4 5 139,9 2,7 180,5 187,5 194,5 196,1 199,5 203,4 206,9 212,3 215,2 221,4 2,9 22,7 77,9
80- 107,1 2,6 125,5 1,4 160,1 166,2 171,6 172,6 175,2 179,3 181,8 186,6 188,4 194,1 3,0 21,2 81,2
0-19 149,2 2 153,5 2,1 212,8 217,5 220,8 227,8 235,6 237,3 238,3 240,1 241,7 243,1 0,6 14,3 63
20-64 178,6 1,7 187,1 1,8 249,3 255,4 259,7 269,5 280,2 283,4 285,5 287,2 289,0 289,3 0,1 16,1 62
65- 131,6 3,7 144,5 2,1 193,7 201,5 209,0 211,7 216,6 219,5 221,9 226,0 227,9 233,0 2,3 20,3 77,1

Kommentarer

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. 

* Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?